Min interesse for slægtsforskning

 fortaber sig i barndommen, men først som efterlønner og pensionist kom der struktur over forskningen.

Et arbejde der i sagens natur aldrig bliver fuldendt, men til stadighed udvides - hvert løst problem afstedkommer to nye!

Oplysningerne skal tages med alle de forbehold som ligger i mine kilders pålidelighed. Evt. rettelser modtages med glæde ligesom alle oplysninger, som kan supplere materialet.

Oplysninger om nulevende kræver en registrering, som du kan anmode om på indgangssiden til slægtsforskningen. (Bem. det er muligt at ændre sprog)

Jeg arbejder med slægtsforskningsprogrammet Brothers Keeper i det daglige og publicerer mine data her på hjemmesiden med TNG - The Next Generation of Genealogi Sitebuilding udgivet af Darrin Lythgoe.

 

 

Gå videre til min slægtsforskning.Bibliotek

Klip på overskriftslinen og gå til mit slægtsforskningsbibliotek:

klik videre på Bøger og derefter på søg.


Slægtsforskningsværksted på Lokalhistorisk Arkiv, Lemvig

Hver anden Torsdag i lige uger har jeg slægtsforsknings værksted på Lokalarkivet i Lemvig, Lemvig Bibliotek på 1. sal, fra kl. 13:30 til 16, her kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, hvilke computer programmer du kan bruge, værktøjer til søgning og brug af internet.

Jeg forsøger at give "hjælp til selvhjælp" og tager udgangspunkt i dine individuelle behov, så om du er nybegynder eller har forsket i længere tid er ikke afgørende.

Mød op - det koster ikke noget.

Slægtsforskningsværksted i Voldhøj kirke, Struer

Er du nysgerrig efter at kende din fortid så er Voldhøj Kirkes nye slægtsforsknings værksted måske starten!

Ligesom ovenstående vil du få hjælp til at sætte din egen forskning i system på computeren – få værktøjer til, hvordan du søger i alle de oplysninger, som i dag findes på nettet.


Hver anden Torsdag i ulige uger kl. 13:30 - 16:00

Medbring bærbar computer.

Pris 20 kr - inkl.  kaffe